STÖT- OCH TRYCKTÅLIGT

STÖT- OCH TRYCKTÅLIGT
RAPPIN kantskydd framställs genom laminering av flera skikt av papp. Pappskikten limmas ihop, pressas och formas. Speciallim och avancerad lamineringsteknologi säkrar hög stöt- och trycktålighet av kantskydden.

BASERAT PÅ FABRIKENS EGEN PAPPTILLVERKNING

Kantskydden framställs uteslutande av papp tillverkad på Räpina pappersfabrik vilket säkrar kontinuerlig
hög tillverkningskvalitet.

100% RETURPAPPER

Miljövänliga RAPPIN kantskydd tillverkas av papp som till 100% framställs av returpapper.

ÅTERVINNINGSBART

RAPPIN kantskydden är helt återvinningsbara.

NY OCH HÖGMODERN PRODUKTIONSUTRUSTNING

Räpina pappersfabriken produceras kantskydden vid helautomatiska kantskyddslinjer, vilket ger en jämn och hög kvalitet. Linjerna har kompletterats med ytterligare utrustning för framställning av olika profiler. Räpina pappersfabrik uppdaterar ständigt sin produktionsteknologi för att tillhandahålla produkter som uppfyller kundernas behov.

PROFESSIONELLA OPERATÖRER

Operatörerna av kantskyddslinjen har genomgått grundlig utbildning. Deras yrkeskunskaper vidareutvecklas ständigt och de anställda håller sig a jour med den teknologiska utvecklingen.

KONTINUERLIG HÖG KVALITET

Papp med stabilt hög kvalitet, den modernaste lamineringsteknologin, den bästa möjliga moderna utrustningen och kompetenta operatörer säkrar produkternas kontinuerligt höga kvalitet.