RAPPIN V - profil

SKRÄDDARSYDDA MÅTT

Räpina pappersfabrik tillverkar kantskydd med bredd, tjocklek och längd enligt kundens önskemål.

SKYDDAR VAROR MOT SKADOR
RAPPIN kantskydd (även kallade kantskyddsvinklar) i laminerad papp skyddar varor mot eventuella skador under lastning och transport. På så sätt förebygger de onödiga kostnader pga skador.

Vertikalt placerade kantskydd
skyddar kanter av emballerade
varor.

Kundens namn, slogan eller logo kan
tryckas på RAPPIN kantskydd, så att
leveransen lätt kan kännas igen.

V-profil med 45 graders ändor bidrar
till att undvika överlappningar.

Perforeringen gör att benen lätt kan tas
bort för pallstorlek.

Stoppningen som är limmad I
RAPPIN -profilens hörn hjälper till
att skydda varan från utstickande delar.

Kantskydd skyddar emballerade
varor mot tryck från packningsband.

Kantskydd fungerar både som skydd
och som emballeringsmaterial.

Kantskydd ger kartonger bättre
belastningstålighet och stabilitet.