MAKULATŪROS

Pēc dažādām aplēsēm Igaunijā gadā rodas 40 000 līdz 70 000 tonnas makulatūras, kartona un papes.

  • Repinas Papīrfabrika savā ražošanas procesā pašlaik izmanto 18 000 tonnas makulatūras gadā
  • Pārstrādājot vienu tonnu makulatūras, ir iespējams izglābt aptuveni 17 kokus, ietaupīt 26 500 l ūdens, 476 l naftas un 4000 kW/h elektroenerģijas. Palīdzam mūsu mežos izglābt no nociršanas apm. 306 000 kokus, kas ir 63 000 m3 koksnes gadā.