Stödprojekt

MILJÖCENTER OCH EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN (ERDF)
Återvinning av pappersförpackningsavfall i Estland som Räpina Paper Factory

Projektets mål är att förbättra miljön genom att sprida återvinningen av returpapper i Estland. Stödet kommer direkt bidra till återvinningen av returpapper, inklusive pappersförpackningarsom delmål.

Genom att implementera projektet kommer den ständigt växande återvinningen av papper och returpapper att bli stabilare i Estland eftersom Räpina Paper Factory endast använder returpapper som råmaterial. Sökandens direkta mål är att förnya pappersmassans förberedelsetekniker, med andra ord ger en ändring av pappersmassatillverkning, siktningssystem och malningsmaskiner oss möjlighet att fortsätta använda returpapper och pappersavfall som har sorterats av återvinningsföretag. Med uppnådd kapacitet (25 ton per dag) är målet att täcka återvinningen av Estlands pappers- och förpackningsavfall.

Ett parallellt mål med projektet: att informera folk om insamling, återvinning och miljövård.