IETVARI

Pasūtītājam nepieciešamajā izmērā
“Räpina Paberivabrik AS” ražo papes caurules pasūtītājam nepieciešamajā diametrā, biezumā un garumā