Toetusprojektid

Projekt EU50198

Nurkade perforatsiooniseadme ja eriväljalõike seadmete väljatöötamine Räpina Paberivabrikus.

Projekti kestus 21.03.2016-30.06.2017

Projekti tulemusena projekteeritakse pakkenurkade perforatsiooni ja eriväljalõike seadmed. Vastamaks kasvanud turu nõudlusele ja see omakorda suurendaks ettevõtte toote portfelli. Projektijärgse masinate väljaehitusega laieneks kohalik tööturg ja tõuseks ettevõtte käive. Uute pinkide projekteerimine annaks võimalused toota uuenduslikke ja kasutusmugavamaid tooteid, mis eristaks meid teistest konkurentidest.

Projekti kogumaksumus 28300EUR, millest 70% (19810EUR) toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Paberimasina kuivatusosa tõhusamaks muutmise seadmete projekteerimine-, valmistamine- ja paigaldamine

Paberimasina kiirus kasvas endiselt maksimaalselt 39meetrilt minutis 46meetrini minutis. Vähenes energiakulu ca 25kWh/tonni kohta, mis tähendab aastas vähemalt 325 000kWh elektrienergia säästmist maksimumtootlikkuse juures. Tootlikkuse kasv võimaldab aastas suurendada taaskäideldava vanapaberi ja pakendi (jäätmekoodid 150102 ja/või 200101) hulka 2000tonni võrra. Projekti toetas 50% ulatuses Keskkonnainvesteeringute keskus.

Vanapaberi taaskasutamise ning väärindamise kahekordistamine projekt 2.1.0601.13-0076 Teostamine: 01.10.2012-31.05.2014

Projekti eesmärgiks on soetada uued U+V profiili ja V-profiili tootmisliinid ning renoveerida olemasolev paberimasin. Projekti elluviimise tulemusena: 1. tõuseb paberi- ja kartongijäätmete taaskasutus (praeguselt 4000 tonnilt kuni 8300 tonnini aastaks 2015);
2. investeeringul on positiivne efekt ettevõtte kasumlikkuse kasvule ca 1-2% võrra, mis tuleneb peamiselt madalamatest tootmiskuludest. Tootmise omahinna vähendamine on ettevõtte jaoks väga oluline, et saavutada oma jäätmetest valmistatud toodete osas konkurentsieeliseid välisturgudel Tootmiskulud vähenevad, kuna uued tehnoloogiad võimaldavad paberikangast enne kuivatisse jõudmist oluliselt kuivemaks teha, seega on tarvis 1 tonni valmistoodangu tootmiseks kulutada ca 10% vähem auru (auru tootmiseks kasutatakse maagaasi). Samas väheneb ka elektrikulu, kuna massi ettevalmistamisel on vähem käivitustsükleid ning kogu paberimasin toimib tervikuna kiiremini, lisaks on uus turbovaakum oluliselt efektiivsem, hinnanguliselt väheneb elektrikulu tervikuna ca 7% võrra. 3. projektil on positiivne mõju ka keskkonnale, kuna taaskasutatakse enam jäätmeid (vt. punkt 1) ning väheneb õhku paisatava CO2 kogus, kuna efektiivsema tootmise tulemusena väheneb maagaasi kasutus (vt. ka punkt 2).

„Laoplatside katendi renoveerimine" projekt 2.1.0601.11-0051 Teostamine: 01.12.11-30.11.13

Projekti käigus paigaldati uus autokaal, mis võimaldab täpsemalt pidada arvestust vastuvõetava materjali üle.
Teostatavad tööd aitavad suurendada paberi- ja kartongijäätmete taaskasutust vähemalt 4900 tonnini aastas aastaks 2014.
Projekti elluviimisel väheneb kaotsimineva materjali hulk, seadmete kulumine ning oluliselt paraneb üldine töökeskkond ja töötajate töötingimused.

ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SIHTASUTUS. EKSPORDIPLAANI PROGRAMM
AS Räpina Paberivabriku ekspordiplaan

Ekspordiplaani elluviimise eesmärgiks on parimal moel rakendada viimase paari aasta investeeringute tulemusena tekkinud tootmisvõimsusi.

Projekt kestis 01.01.2006 - 31.12.2007

SA KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS JA EUROOPA REGIONAALARENGU FOND (ERDF)

strong>Paberpakendijäätmete taaskasutamine Eestis Räpina paberivabriku toormena

Projekti eesmärk on keskkonnaseisundi parandamine paberijäätmete taaskasutamise laiendamisega Eestis. Toetus aitab otseselt tõhustada vanapaberi, s.h paberpakendijäätmete, taaskasutamist teisese toormena.

Projekti rakendamisega muudetakse üha kasvav paberi- ja pakendijäätmete taaskasutamine Eestis stabiilseks, sest Räpina paberivabrikus kasutatakse toorainena ainult vanapaberit. Taotleja otsene eesmärk on paberimassi ettevalmistustehnoloogia uuendamine ehk pulpmassi tootmise, sõelumissüsteemide ja jahvatamisseadme modifitseerimine võimaldab edaspidi kasutada jäätmekäitlejate poolt sorteeritud mistahes paberi- ja pakendijäätmeid. Eesmärk on saavutatava võimsusega (25 tonni ööpäevas) katta Eestis tekkinud paberi- ja pakendijäätmete taaskasutamine.

Projektiga kaasnev eesmärk: elanike teavitamine jäätmete kogumisest, taaskasutamise võimalustest ja keskkonnasäästlikkusest.

Projekt kestis15.12.2004 - 31.10.2006